25.5.13

JESÚS, CAMÍ, VERITAT I VIDA


Un any més, arribat el mes de juny, tenim molt present la dedicació del nostre santuari al Sagrat Cor de Jesús. Des d’aquell llunyà 29 de desembre de 1883 quan es col·locava la primera pedra del temple expiatori en el bell promontori de Puig-agut, fins els nostres dies, segueix sent un estimulador punt de referència.  I és per això que novament hi som convidats.
És al cor on resideixen els sentiments i el jo més profund de la persona. Jesús, plenament humà, té el seu cort sant i diví, un cor ple de misericòrdia i de compassió, tendrament compassiu, misericordiós, inesgotablement benèvol i pacient.
Són molts els anys de la dedicació i la presència dels fidels no hi manca, malgrat el canvi experimentat en quan a la devoció, però el Far encara il·lumina. Amb raó podem dir:  “Cor misericordiós de Jesús, ple de caritat envers el pecador, prega per nosaltres”.

Pabordia de Puig-agut