25.5.13

BOCINS DEL MÓN DE JOAN AMADES


Cançó de les Gràcies  

La lletra d’aquesta cançó fa referència a les ànimes, al diable i al res del rosari, i  era cantada pels segadors tot i que res tenia a veure amb la sega. Segurament que amaga un cant de sentit mític i que tant podia anar encaminat a allunyar els esperits malèfics que podien desbaratar la feina com a cosa de dimonis, com regraciar l’ajut rebut per la feina o per la bona collita. De fet se’n coneixen diferents versions dedicades a fer esment de situacions i vivències diverses i que res tenen a veure amb les messes.  Veiem-ne una mostra:

Las pobrecitas almas

no tienen aun que penar,
que Dios las libró de pena
y a la gloria a descansar.

Maria, mare de gràcia,
mare de misericòrdia,
guardeu-nos del mal dimoni
en la nostra última hora.

El dimoni està enfadat,
tot ple de melancolia,
perquè el bon cristià en resa
el rosari de Maria.

Les denes d’aquest rosari
són bales d’artilleria;
tot l’infern prou que tremola
resant una avemaria.

El calendari paremiològic del mes de juny ens diu...

Juny brillant,  
Any abundant

Juny hermós,
Juny abundós

Qui pel juny no pot mantenir ase, 
ni pel setembre ca,
ja es pot dir que va a captar.

Fins al 10 de juny
 no et llevis roba
ni et descordis el puny.
 
Si pel juny plou   
poca fruita pel juliol. 

Juny plujós,
Garber polsós.

Pel juny fresca, 
per la Mare de Deu del Carme serè
i per sant Joan calor,       
fan l’any bo i millor. 

Quan la merla canta,                                   
la griva li diu:
-Atipeu´s, comare,
que ja ha arribat l’estiu.

Del juny enllà    
el dia comença a baixar.  

Els rucs, pel juny,
cada mosca com el puny.