12.12.14

El Far de Puig-agut, núm. 105, desembre de 2014