1.2.15

El Far de Puig-agut, núm. 106, febrer de 2015