1.10.14

El Far de Puig-agut, núm. 104, octubre de 2014