8.10.12

EL FAR DE PUIG-AGUT. NÚM. 96, OCTUBRE DE 2012