10.2.10

Noticiari

Darrerament, entre altres donatius, se n’ha rebut un de 200 € i un altre de 100 €. També cal fer esment d’una guardiola trobada dins el santuari amb 39,77 €.

En el transcurs de la passada tardor es va procedir a l’arranjament de les diferents vessants de la teulada del santuari, amb un cost de 2.000 €.

Recordem que es poden fer donatius pel nostre santuari al compte de Caixa Manlleu, número 2040.0010.28.80000694386 o a la caixeta del santuari.