8.2.16

El Far de Puig-agut, núm. 110, febrer de 2016