3.10.09

Noticiari

Una necessitat urgent pel manteniment del santuari és la renovació de les diferents vessants de la teulada amb un pressupost de 6.000 €. Properament es reunirà la Pabordia per estudiar les possibilitats de finançament. En el proper butlletí de Nadal s'informarà de la qüestió.

Entre altres donatius, se n'ha rebut un de 100 €. Recordem que es poden fer donatius pel nostre santuari al compte de Caixa Manlleu, número 2040.0010.28.8000694386 o a la caixeta del santuari.