12.6.09

NOTICIARI

Per una millor divulgació del butlletí, també es pot trobar per Internet a l’adreça següent: “elfardepuig-agut.blogspot.com”. També a la web de les parròquies de Manlleu “parroquiesmanlleu.net”

Pel manteniment del santuari i l’arranjament del seu entorn, cal crear un equip de voluntaris. Les persones amb temps disponible i que voguin col·laborar, poden posar-se en contacte mitjançant una nota a la bústia del Santuari o amb la pabordia.

Recordem que es poden fer donatius pel nostre Santuari al compte de Caixa Manlleu, número 2040.0010.28.8000694386 o a la caixeta del santuari.