5.2.09

UNS GOIGS INÈDITS DEDICATS AL SAGRAT COR DE PUIG-AGUT

Els devots del Sagrat Cor de Puig-agut deuen conèixer prou bé els Goigs a honor del Sacratíssim Cor de Jesús que en el seu moment van escriure mossèn Ramon Roca i va musicar mossèn Lluís Brugarola. Són els que encara es canten en les celebracions que tenen lloc al nostre santuari i que reciten:

“Puix d’aquest cimal bellíssim
demaneu adoradors:
De Jesús Cor amantíssim
convertiu els pecadors”


Hi ha, però, d’altres goigs o, més aviat, poemes en format de goig que també són dedicats al Sagrat Cor de Puig-agut però que resten inèdits i que estan recollits en un preciós volum (1).
El 1890, l’associació Centre Català de Manlleu va organitzar un certamen literari, a l’estil de ‘jocs florals’ per la Festa Major d’aquell any i que van assolir un cert renom que fins i tot van dur-los a ser anunciats en un breu article a La Vanguardia (2). Entre els premis als quals podien optar els participants hi havia “un hermós mapa clixé de metall de la plana de Vich, y simbólich de sas hermitas”; era ofert per Ramon Madirolas i Codina “als més inspirats Goigs al Sagrat Cor de Jesús, cantant los favors y gracias que derrama á sos devots desde’l Santuari de Puig.agut (terme de Manlleu)”.
Sens dubte es tractava de l’intent del promotor del santuari, Ramon Madirolas, quatre anys justos després de la inauguració de l’edifici, de dotar-lo amb una exclusiva producció literariomusical, com uns goigs, propis de la devoció popular.
La participació a tot el certamen literari va ser molt diversa i de gran qualitat. Domènec Torrent i Garriga, que actuava de secretari del jurat i que, a més, va ser premiat amb l’esbós del que seria la seva principal obra Manlleu, croquis para su historia, deixava constància de la importància de l’acte: “la festa que celebrem avuy té més trascedencia de la que apareix á primera vista” i indicava que “ella es la fita que senyala lo avens realisat per lo catalanisme en menos de mitx segle”.
El premi per a la composició dels goigs al Sagrat Cor va ser per a mossèn Josep Pont i Dalmau amb l’obra titulada Goigs en llohansa del Cor de Jesús i que començaven dient:

“Cor de Jesús, esperansa
del pobret, del trist mortal:
Qui’us invoca ab confiansa
se veu lliure de tot mal


El jurat va considerar que “tenen un sabor popular y una senzillesa qual responen á eixa classe de composicions”.
També van ser atorgats dos accèssits. El primer va ser per als Goigs al Sagrat Cor de Jesús pera cantarse en lo Santuari de Puig-agut que va ser qualificat “de metro original, rica versificació y de un català castís y de bona mena”. L’autor era Francesc de P. Masferrer i Arquimbau i deien:

“De Jesús ¡oh Sagrat Cor!
¡mar d’amor!
Per l’amor al mon vençut
mirau desde Puig-agut


Finalment, va ser concedit un segon accèssit a Joaquim Albanell per l’obra “Goigs del Sagrat Cor de Jesús pera cantarse en lo Santuari de Puig-agut, terme de Manlleu” que el jurat va considerar una “composició ben escrita, de vers natural y apropiada al objecte perque fou dictada”. La primera estrofa feia:

“Desd’esta hermosa capella
dedicada al vostre Cor:
Tiraunos una centella,
bon Jesús, del vostre amor


Finalment, també es va donar un segon premi a Josep Casas i Reig del qual no ens ha arribat l’obra, així com hi ha constància d’almenys dues aportacions més al premi ofert per Ramon Madirolas.
És, sens dubte, remarcable com el nostre santuari, pocs anys després de la seva inauguració, va despertar la inspiració de notables literats que li van voler dedicar les seves devotes paraules.

Joan Arimany i Juventeny

Notes bibliogràfiques:
1 Certamen literari de 1890. Centre Català de Manlleu. Vic : Estampa de Ramon Anglada, 1890, p. 241 - 252
2 “Notas locales”. Dins: La Vanguardia, Barcelona : La Vanguardia, núm. 1480, 13 de juny de 1890, p. 2